• Hội diễn văn nghệ khoa 2014
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Giáo viên khoa CNTP
  • Defense
  • Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
  • Trao bằng TN 16.11.14
  • Hội diễn VN trường 2014 (2)
  • Hội diễn VN trường 2014 (1)
  • Rung chuông vàng
  • Lễ hội truyền thống
  • Lễ trao bằng tốt nghiệp lớp TCTP Vinamilk