• Lễ trao giải PNVN 2014
  • HDVN khoa 2016
  • TAP THE 2015
  • HDVN khoa 2014
  • Hội diễn văn nghệ cấp khoa 2014
  • Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
  • Defense
  • Rung chuông vàng
  • Lễ hội truyền thống

Công ty Mía đường Biên Hòa - chi nhánh Tây Ninh tuyển dụng

Công ty Mía đường Biên Hòa - chi nhánh Tây Ninh tuyển dụng:
Số lượng:
- 07-10 Cử nhân cao đẳng Công nghệ thực phẩm
- 5 Cử nhân đại học Công nghệ thực phẩm 
Ưu tiên: Nam chấp nhận làm ca, hộ khẩu Tây Ninh.
Mức lương:
- Cử nhân cao đẳng: từ 4-5 triệu đồng/ tháng
- Cử nhân đại học: 7 triệu đồng/ tháng
Công ty bao ăn ở cho nhân viên.
Liên hệ: phòng Tổ chức - số ĐT: 066.3821995 gặp bác Chinh
Các tin khác